កម្មវិធីពិសេស ទូរទស្សន៍ឥតបង់ប្រាក់
ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ OneTV Sabay នឹងមានកម្មវិធីជាច្រើនដូចជា៖
១. ខ្សែភាពយន្តហូលីវូដ
២. ខ្សែភាពយន្តភាគថៃ ចិន កូរ៉េ និងឥណ្ឌា
៣. កម្មវិធីចំណេះដឹង
៤. កម្មវិធីទេសចរណ៍ក្នុងស្រុក
៥. កម្មវិធីម្ហូបឆ្ងាញ់ប្រចាំតំបន់
... និងកម្មវិធីជាច្រើនផ្សេងៗទៀត