លក្ខណៈពិសេស លក្ខណៈពិសេស ថាសក្រហម Sky OneTV
1. អាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ DVB-S/S2 កម្រិតរូបភាព Full HD 1080p
2. អាចថតកម្មវិធីប៉ុស្តិ៍សម្រាប់ចាក់លើកក្រោយតាមរយៈ USB
3. អាចជ្រើសរើសបានច្រើនភាសា
4. អាចកំណត់ប៉ុស្តិ៍តាមការចូលចិត្ត (ប៉ុស្តិ៍ពេញនិយម ចាក់សោរប៉ុស្តិ៍ បន្ថែម/លុបប៉ុស្តិ៍)
5. រាវរកប៉ុស្តិ៍ដោយដៃ ឬស្វ័យប្រវត្តិ
6. រក្សាប៉ុស្តិ៍ឲ្យនៅដដែលពេលបើកប្រអប់ឡើងវិញ
7. មានមគ្គុទ្ទេសក៏កម្មវិធី EPG សម្រាប់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍
8. សន្សំសំចៃថាមពលអគ្គីសនី