កម្មវិធីពិសេស ទូរទស្សន៍ឥតបង់ប្រាក់
លោកអ្នកអាចតាមដានព្រឹត្តិ​ការណ៍​ព័ត៌មាន​ជាតិ និងអន្ដរជាតិ សំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃដែលមានចាក់បញ្ជាំងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍​ OneTV Sabay ផ្សាយជូនទស្សានារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ​ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ​ វេលាម៉ោង​ ៧:០០​ យប់​ និងចាក់ផ្សាយឡេីងវិញនៅម៉ោង​ ១១:០០​ ព្រឹកនាថ្ងៃបន្ទាប់